Utopic

Et prisvinnende lite studio som våger å drømme.Buildable Instagram UI Plus Icon

Småskala

arkitektur

Badstuer.

Eneboliger og hytter.

Mindre eller midlertidige installasjoner, pavillionger og byrom.

Tidligfase stedsutvikling

Mulighetsstudier for by- og tettstedsutvikling.

Stedsanalyser.

Visjonsarbeid.

Medvirkning, samskaping, byliv

Vi har lang erfaring med medvirkningsprosesser og samskaping. Slike prosesser gir verdifull innsikt og dyp forankring i lokalsamfunnet.


Vi kan bidra med rådgivning, utforming og gjennomføring.

Kontakt

Addresse:

Daniel Hanssensvei 7

5008 Bergen

Epost:

bjornar@utopic.no

Telefon:

0047 94877930

Noen prosjekter

Villa Svellingen.


Enebolig i Bergen.

Europan Norge


Utopic AS driver sekretariatet til Europan Norge. Vi leder en internasjonal innovasjonsprosess for arkitektur og bytutvikling, og jobber tett med kommuner og utviklere i hele Norge.

Laugaren 2023


Er en stor flytende badstue og kulturarena i Bergen. Utformet, tegnet, og bygget gjennom en samskapingsprosess med foreningens medlemmer.


Årets badstu 2024